info@drfazel.com 09120360628
وبلاگ

تازه ترین خبرها و رویدادها

عفونت حنجره به دلیل تجمع ویروس ها و میکروب های آسیب رسان در بافت های داخلی حنجره به وقوع می پیوندد . در پی عفونت مذکور ، بخش های درونی و عملکردی این عضو متورم شده و التهاب می یابد . بسیاری از بیماران در چنین شرایطی بسیار نگران و هراسان شده و در پی درمان

به طور کلی ساختار گوش به سه بخش بیرونی، میانی و داخلی تقسیم می شود و پرده گوش یا پرده  صَماخ (tympanic membrane)  اولین بخش از گوش میانی است و این پرده نازک گوش میانی را از گوش خارجی جدا می‌کند. در انتهای مجرای گوش، پرده گوش قرار دارد و جزء گوش خارجی قرار  می

بسیاری از افراد می پندارند که جراحی بینی استخوانی آسان و کم ریسک است . اما از دیدگاه متخصصین و پزشکان جراح بینی ، چنین نیست . بینی های استخوانی پوست نازکی دارند و گاه ممکن است تراش نادرست بافت غضروفی یا استخوانی از روی پوست به آسانی دیده شود و ظاهر کلی چهره فرد

در حال بارگذاری ...